Toppmeny

Väsby Lärlabb och den kreativa byråkraten

Per Falk blev inbjuden till Region Jämtlands Idéverkstad den 14 oktober 2015 på temat ”Hur ser framtidens kreativa byråkrati ut?” med följande utmaning och beskrivning:

Hur kan vi skapa ett bra innovationsklimat för byråkrater? För dig som vill dela med dig av erfarenheter kring hur vi kan skapa en kreativ offentlig sektor. För dig som vill utveckla din kompetens i behovsdriven utveckling.

Den kreativa byråkraten är viktig för regional utveckling. Här gavs möjlighet att få ny input, vi delade med oss och hörde andras erfarenheter, tog del av goda exempel, samt idéverkstaden ”Hur kan vi underlätta för och lyfta de som är kreativa byråkrater?” 

IMG_0830-720x380

Foto: Tove Gulliksson, Jonas Lindquist och Hanna Fogelberg.

IMGP5671

Pelle gör (nya) misstag Foto: Tove Gulliksson, Jonas Lindquist och Hanna Fogelberg.

Vi diskuterade labbets förhållningssätt till komplexa problem, (nya) misstag, att tänka tvärsektoriellt och med processledarnas fokus på vad lärarna behöver och arbete för att möjliggöra deras utveckling och professionella lärande. Vi tror att detta arbete och inställning är avgörande för vårt uppdrag att förvalta och utveckla skolan samt att alla aktiviteter skall förbättra lärandet för våra barn och elever. Det är roligt att omgivningen uppmärksammar vårt arbete i kommunen och våra principer i labbet!

Tack för inbjudan och här finns all dokumentation från dagen!

, , ,

No comments yet.

Kommentera