Toppmeny

Väsby Lärlabb på konferensen Så Funkar Det

Den 27 oktober dök Väsby Lärlabb upp på konferensen Så funkar det där vi hjälpte till att bygga upp ett Makerspace med flera arbetsstationer. Vi hade bord med 3D-skrivare, 3D-scanner, robotar, Makey Makeys och LittleBits. Och framförallt fanns förskollärarna Beatriz och Matilda från projektet Interaktiva Lärmiljöer på plats för att visa upp och prata om hur de jobbar med MakeyMakey och BeeBots i förskolan.

Så Funkar Det är en konferens i Väsby som riktar sig till pedagoger, lärare och skolledare, från förskola till gymnasiet. Ambitionen är att konkret och praktiskt ge inspiration och kunskap om användandet av tekniska verktyg som pedagogiska hjälpmedel.

Så vårt uppdrag under konferensen var att sätta upp en kreativ mötesplats för att visa, prata om och låta andra testa utrustning som Lärlabbet jobbar med. Det som annars blir abstrakt och otillgängligt ville vi avdramatisera och göra konkret. Vi hade även Niclas Ekholm från Tom Tits på plats som bistod med kompetens och utrustning och senare föreläste Mark Smith från KTH om ”Makerspace” under rubriken The potential of makerspaces to promote growth, equality and opportunity across communities.

Det är inte bara traditionella IT-verktyg som smarta telefoner utan nästan alla föremål som påverkar var och hur människor lever idag. För att utveckla morgondagens IT-produkter behövs metoder där företagen som ska utveckla produkterna inkluderar en bredd av aktörer från hela samhället, till exempel lärare, skolledare, ingenjörer, konstnärer, arkitekter och kläddesigner. Marks forskning handlar om hur man samlar denna breda kompetens och deras arbetsmetoder för att skapa morgondagens IT-produkter.

Slutligen rapporterade Radio P4 från vårt Makerspace och de intervjuade oss om vårt arbete med digitala verktyg i förskolan. Ni kan lyssna på inslaget här: http://t.sr.se/1GwWequ.

Stort tack till alla inblandade i vårt Makerspace och vi upplever att vi lyckades nå fram till de som besökte oss. Vår närvaro gjorde att vi på plats kunde besvara frågor om makerkultur och programmering i skolan, vi kunde låta lärare och politiker testa utrustningen och även skissa på former för samarbeten mellan skolorna och eventuella projekt i Väsby Lärlabb i framtiden. Och det skall bli mycket intressent att se hur långt vi kommit till nästa års Så Funkar Det.

 

, , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Öppna staden! - Väsby Lärlabb - 4 november, 2015

    […] här ligger i linje med våra egna tankar kring lärande i ett öppet samhälle och hur skola, bibliotek och medborgare kan samverka i ett makerspace. Och som Stefan Pålsson avslutade inlägget om lärande i ett öppet […]

  2. Intervju om makerspace i skolan #makerskola - Väsby Lärlabb - 5 november, 2015

    […] makerspace och datalogiskt tänkande. Per Falk berättar om förskolans arbete med lärmiljöer, Så Funkar Det och diskussionerna mellan VNG (Väsby Nya Gymnasium) och […]

Kommentera