Toppmeny

Vi är med och utvecklar en ny förskoleapp

I projektet Lärmiljöer i förskolan har de kommunala förskolorna samlats i labbet för att tillsammans utveckla metodik och arbetsformer som drar nytta av ny teknik och undersöka bryggor mellan den fysiska och den virtuella lärmiljön samt hitta former för att förmedla detta till sina kollegor.

Hur arbetar vi för att få aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?

Därför är det extra roligt att vi i projektet kommer att samverka med UR i utvecklingsarbetet kring en ny förskoleapp. Samverkan kommer att ske genom dialog och användartester. Appen baseras på en TV- och radioproduktion vilken kommer att sändas under hösten och målgruppen är barn i förskolan 3-5 år.

252436502_68edacc8fa

Photo Credit: Robbie Veldwijk via Compfight cc

Tanken är att appen skall utvecklas användarcentrerat tillsammans med förskolepedagoger och utifrån förskolans behov och tillsammans med barn i förskolan. Detta är ett arbetssätt som passar in i vårt arbete i Väsby Lärlabb och vi ser enorma synergier med att följas åt och dela med oss av denna lärprocess.

Vi hoppas att ni vill följa med oss på en utvecklingsresa och att vi gemensamt kan lära mer kring lärmiljöer som skapar förundran och lust att lära.

, ,

No comments yet.

Kommentera