Toppmeny

Vad kännetecknar en interaktiv utemiljö?

Nu är vi på allvar igång med omgång 3 av lärlabbet och med fokus på utomhusmiljöer. Frågan som vi jobbar med är ”Hur skapar vi god lärmiljö utomhus, som stimulerar barns nyfikenhet, delaktighet och de förmågor som lägger grund för deras livslånga lärande?” och vad kännetecknar en interaktiv utemiljö?

Inför denna träff fick de ett uppdrag att fundera på vad de vill undersöka, vilket behov de ser samt problem som de vill lösa.

Det jag vill är att ni testar gränslandet till er komfortzon, inte genom att kliva över men utmana er själva något och formulera någon spännande rubrik/tanke som ni vill undersöka!

Mitt upplägg för dagen såg ut så här:

  • 5 minuter intro
  • 10 minuter idégenerering där varje person skall formulera 5 bra idéer
  • 30 minuter föreläsning av Markus Bergenord
  • 10 minuter Dela idéer med varandra
  • 15 minuter forts. föreläsning av Markus
  • 20 minuter diskussion om ”Vad som kännetecknar en bra utemiljö?”
  • 10 minuter definiering av idé
  • 10 minuter One-Shot video

Självklart blir det aldrig som man tänkt sig, och vi diskuterade en hel del i början istället och reflekterade kring labbet, förväntningar samt hur vi skall hantera kritik och misstag i gruppen. En viktig diskussion som behövdes och fick ta sin tid. Och jag avrundade samtalet med en förhoppning och en önskan om att de behövde känna tillit till sin egen och gruppens lärprocess, även om den är lite skakig just för att de utmanar sig själva, och att de måste känna tillit till processledaren och processen framåt. Det är vårt kontrakt mellan varandra.

Trust the process

Med det sagt så varvade vi idégenerering, utmanande tankar från Markus, samtal och reflektion – med en designworkshop där gänget gick från klarhet till klarhet. Dessutom har de nu en idébank med ca. 35 idéer, några av dessa utvecklar vi och prototypar, andra sparar vi och delar vidare.

Ett stort tack till Markus som fick oss att tänka kring hur vi utnyttjar miljöer, designar ytor och hur vi kan påverka interaktionen mellan barn, vuxna och miljön. Vi avslutade dessa två timmar med en lång inspelning av samtliga deltagares processade idéer och jag tror att vi alla känner tillförsikt och kraft inför workshop 3.

, , ,

No comments yet.

Kommentera