Toppmeny

Workshop 2 – Principer för en pulshöjande aktivitet

20160218_141241

Daniel Gomejzon konkretiserar sina tankar med film

Idag körde vi workshop två där vi fokuserade på principerna för en lyckad pulshöjande aktivitet. Det blev en hel del att nysta i och problematisera kring vad det är för principer som, enligt Daniel Gomejzon, ligger bakom en lyckad aktivitet och vad man bör se upp med. Kan man på något sätt designa dem för att undvika vissa återkommande problem, möta alla typer av elever eller erbjuda olika typer av redskap?

Tanken är att vi skall arbeta vidare med Daniels principer, fortsätta testa dem med eleverna och i slutet av projektet ha formulerat fem principer som vi kan dokumentera, sprida och samtala kring. En bra grund att stå på inför en eventuell permanent satsning på gymnasiet.

Principer (version 1)

20160218_141211

Mindmap för dagen

Dessa fem principer lyckades Daniel identifiera:

  • Rörelse av enkel karaktär som engagerar stora muskelgrupper
  • Om boll mer ”jag och boll” än ”vi och boll”
  • Evighetstänk, ej stopp vid ev. vinst. Alla kan samla poäng i egen takt
  • Fokus på puls inte på poäng
  • Undvik regler och krångliga sporter/moment

Eventuell bubblare…

  • Flexibilitet i tanke och i upplägg för att hantera plötsliga förändringar under de 20 minutrarna. Hur förändrar man snabbt ett upplägg utan att tappa puls och fokus i gruppen? Kan Daniel plocka fram riktlinjer för det också?

 

 

 

, , , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pulshöjande övningar kan främja det mentala kapitalet - Väsby Lärlabb - 23 februari, 2016

    […] Falk och Daniel Gomejzon, som driver Gnistan tillsammans, har nyligen identiferat fem grundläggande principer för pulshöjande aktiviteter. Dessa kommer sedan att kompletteras med tio konkreta övningar som […]

Kommentera