Toppmeny

Workshop på förskolorna

I vårt förra inlägg skrev vi om vår kartläggning och dess resultat. Det vi kunde se var en stor efterfrågan från våra kollegor när det kommer till material, metodik, förslag på inköp eller problemlösning. Men vi kunde också se att våra kollegor är bärare av så många idéer. Varje avdelning uttryckte minst en idé de ville vidareutveckla, vilket kändes otroligt häftigt och roligt.

För att ta fasta på alla kollegors kloka tankar och spännande idéer så anordnade vi en workshop för dem. Workshop-tillfället var i en timme och de delades upp i tre grupper med ungefär 30 pedagoger vid varje tillfälle.

Vi startade med en uppvärmning där alla fick arbeta avdelningsvis och på 10 minuter skulle de brainstorma fram idéer kopplade till vårt uppdrag:

Skärmbild (11)

Övningen syftade till att generera många idéer på kort tid och på ett prestigelöst sätt. Därefter påbörjades en analys av dessa idéer genom att de individuellt fick välja fem idéer som de trodde på och som de tror skulle innebära störst förändring.

För att sortera alla idéer och försöka sammanställa allas reflektioner och tankar påbörjade vi sedan huvudmomentet i workshopen, How now wow.

Skärmbild (12)

Väsby lärlabb har tidigare arbetat med denna övning under workshop under Bett 2016. Läs mer om det här.

 

En person i taget fick gå och lägga ut sina lappar i den ruta de tyckte den hörde hemma. För att skapa god stämning och lustfylldhet i momentet gjorde vi detta samtidigt som de fick dansa conga. Vi upptäckte att det gav mer energi och liv till workshopen, vilket många av våra kollegor uppskattade.

Nu ville vi skapa utrymme för diskussioner och reflektioner. De fick prioritera om och flytta på varandras idéer och diskutera deras syn på idéerna. Detta ledde till spännande diskussioner i rummet angående de viktiga didaktiska frågorna: Vad? Hur? Varför?

20160225_18455220160225_184545

 

 

 

 

Workshopens syfte var att förstärka känslan hos kollegorna att de är bärare av så många bra idéer som kan arbetas vidare på. Vi ville att workshopen skulle utmana, väcka tankar och inspirera pedagogerna till att tänka kreativt kring idéer som syftar till att integrera våra digitala verktyg i verksamheten.

 

 Nu vet vi vad vi vill utveckla på vår avdelning!

 

En bonus blev att flera avdelningar upptäckte att de gått och haft samma idé i huvudet, men inte uttryckt det till varandra. Vilket nu gav dem en god start och inspiration att börja arbeta med sina idéer. Reflektioner på plats och återkopplingen efteråt var mycket positiv, med kommentarer som “nu vet vi vad vi vill utveckla på vår avdelning!”. Vi upplevde att många av våra kollegor visade en stark målmedvetenhet och att det varit en meningsfull och givande workshop för dem. Alla avdelningar lyckades tillsammans enas om en wow-idé som de tog med sig därifrån och som de kan arbeta vidare med.

Nu väntar en fortsatt spännande resa där vi som digitalistor kan fördjupa oss i deras idéer och tankar samt stötta och handleda dem i förverkligandet av dem.

, , , , , , , , , ,

No comments yet.

Kommentera