Toppmeny

Workshop – Skapa egna instrument

Idag har vi haft en workshop med inspiration från ett projekt som pågick under ett läsår på en förskola i Väsby Kommunala förskolors enhet. Detta projekt handlade om att barnen och pedagoger arbetade med att skapa egna instrument av återbruksmaterial som de och kopplade till Makey makey. Vilket slutligen ledde till att projektet avslutades med att barnen hade en orkester tillsammans.

Till dagens workshop hade vi hjälp av pedagogerna från detta projekt, där de berättade mer om deras resa och vunna insikter utifrån projektet. Sedan genomförde vi själva workshopen där pedagogerna fick skapa egna instrument och göra dem interaktiva med hjälp av Makey makey samt olika ljudprogram.

Workshopen avslutades med reflektioner och samtal utifrån förskolans läroplan.

Fil 005 Fil 008 Fil 003 Fil 004

Här är en video från workshopen där ni kan ta del av pedagogernas processer och reflektioner kring att arbeta med teknik på detta sätt i förskolemiljö.

, , , , ,

No comments yet.

Kommentera