Väsby Makerspace är arenan för skolans alla digitaliseringsfrågor – från strategier till konkreta tips!

Vi är ett kreativt centrum för IT-slöjd och kan ses som en förlängning av kommunens förskolor och skolor. Här kan man diskutera, fortbilda sig, programmera och testa t ex 3D-skrivare, lödstationer, olika typer av datorer, robotar,  ljud- och ljusmojänger! 

Initiativet kom ursprungligen från Ett lärande Väsby och verksamheten startades 2016 för att möta befintliga mål i läroplanen men framför allt för att möta upp förändringarna i styrdokumenten och Skolverkets digitaliseringsstrategi.

De olika huvudmännen – genom sina förskolor och skolor-  i Väsby erbjuds som tidigare möjligheten att nyttja Väsby Makerspace och få tillgång till material, kompetens och metoder för att jobba med konstruktion, programmering och digital kompetens.

Väsby makerspace erbjuder workshops och föreläsningar för grundläggande programmeringslektioner eller skapandeprocesser med IT som verktyg och material för elever och lärare. Maxgräns för antal deltagare är 16 personer (lärare och/eller elever), och man bokar block om halvdagar, där man kan nyttja allt från en timme till en halvdags workshop.

Dessutom är vi handledare för Skolverkets modul Leda Digitalisering och jobbar som processledare i flera ledningsgrupper.