Adekvat digital kompetens

Här kommer ett blogginlägg kring begreppet adekvat digital kompetens från Fia Bjernekull, förskollärare på Skogsdungen, Väsby Kommunala Förskolor. Fia har tidigare dokumenterat sitt projekt och barnens lärande när vi samarbetade kring 3D-printing och deras Ipadstation.


Jag har tidigare skrivit om min och några av barnens utvecklingsresa i vårt projekt att designa väggfästen till Ipads för att skapa Ipadstationer. Nu har jag fått möjligheten att resonera om min digital kompetens under just det här projektet, och vad som är adekvat digital kompetens för en förskollärare idag.

Mitt förhållningssätt

Sofia Bjernekull testar ipadstationen

Först och främst ska jag berätta att jag inte är en person som kan mycket om alla de olika digitala verktyg som finns i vårt samhälle men jag är självlärd och tycker om att lära mig nya saker hela tiden. Jag tror att den inställningen gör att jag successivt utvecklar min digitala kompetens då behoven samt förutsättningarna hela tiden ändras i vårt samhälle och inom förskolans värld. På ett sätt kanske min nyfikenhet och lust att lära mig mer inom det digitala hjälper mig till just adekvat digital kompetens.

Under de senaste åren har jag varit föräldraledig och missade lite av ’ögonblicket’ när de digitala verktygen började ta plats inom förskolans och skolans värld. Grunderna som mina kollegor fått genom introduktioner och fortbildningar missade jag, så när jag kom tillbaka kände jag mig tvungen att snabbt läsa in mig på nya digitala resurser och verktyg. Framför allt så frågade jag kollegorna om tips och testade nya arbetssätt hela tiden.

Våga ställ frågor, var obekväm och stöka runt i ditt lärande, erkänna att du inte kan eller förstår allt.

Så vad är det då jag har lärt mig och utvecklat under det här projektet? Jo, att jag inte behöver veta allt innan jag börjar, jag lär mig under resans gång. Jag kan inte allt om Ipads och 3D-skrivare men det har gått bra ändå. Våga ställ frågor, var obekväm och stöka runt i ditt lärande, erkänn att du inte kan eller förstår allt.

Vad behöver en förskollärare kunna?

En förskollärare ska kunna vara öppen och anpassningsbar i sitt sätt att undervisa. Den aktivitet man har planerad för barnen är kanske inte alls intressant för stunden. Fungerar den att göra på ett annat sätt, med andra verktyg eller vid ett annat tillfälle som gör aktiviteten mer attraktiv?

Reflektera, reflektera, reflektera

Som förskollärare reflekterar jag över stort sett allt jag gör i mitt yrke. Jag reflekterar själv, tillsammans med kolleger och självklart tillsammans med barnen. Att använda digitala verktyg så som Ipad och projektorer är guld värt när det kommer till att reflektera tillsammans och få höra även de yngre barnens åsikter och funderingar.

Nätverket av resurser

Personer med tankar och idéer har funnits till hands. Arbetskolleger, Väsby Makerspace, Vfu-studenter samt praoelever har varit med och hjälpt till, kommit med konstruktiv kritik men även ratat idéer.  Att tillsammans med en liten grupp två och ett halvt-, treåringar åka ner till Väsby Makerspace för att titta på processen med hur en 3D-skrivare fungerar och att barnen enkelt visat oss vuxna hur de förstår hur alla dessa plastbitar kan bli ett väggfäste har också varit en del i denna resa med digitala verktyg.

Som jag skrev tidigare så lär jag mig successivt hela tiden och likaså barnen. Att barnen är av de yngre åldrarna har inte gjort något, de har varit med på sina villkor. Barnen har kommit med sina tankar och idéer och de har vi tagit med under arbetets gång. Det har hela tiden varit små, små steg men vi har kommit framåt och levererat något riktigt bra tillsammans. Och det kanske är just barnens frågor som gör att man hela tiden funderar på vad som är adekvat digital kompetens idag, och vilka steg och i vilken takt jag bör fortbilda mig.

Jag behöver kanske inte kunna allt men jag måste våga fråga dem som vet mer och ta hjälp av fler för att utvecklas.

Sammanfattning

  • Var vetgirig och fråga mycket
  • Hitta tid för reflektion och gärna en kritisk vän som hjälper dig framåt
  • Ha ett stort nätverk av människor runt omkring dig
  • Ta hjälp av barnen och fundera även på vad de kan tänkas behöva av dig

Lpfö 98 rev -16

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Per Falk intervjuar mig om projektet

Här är även en intervju som Pelle gjorde med mig efter det att vi monterat ipadfästet.

, , , , ,

Comments are closed.