Efter ’Leda Digitalisering’ med Väsby kommunala förskolor

Nedan är ett inlägg från Väsby kommunala förskolor efter genomförd processledning Skolverkets modul ’Leda Digitalisering’. Projektet inleddes den 23 januari 2018 och har innehållet 12 workshops med processledning, där de själva organiserat ca. 8 träffar med utvecklingsgrupper och sakkunniga.


Ett exempel på effektkedja från modulen

Efter en intensiv process att genomföra modulerna i ”Leda digitalisering”, känns det mycket bra att ha tagit fram en utvecklingsplan över vårt digitaliseringsarbete. Digitaliseringsbegreppet är stort och omfattar en mängd av områden.; allt från didaktiska frågor till it-strategisk ledning och infrastruktur. Det är lätt att känna sig vilsen i vilken ände man ska börja arbetet. Genom att ta sig igenom varje modul (sex stycken), blir det tydligare och tydligare vad detta förändringsarbete innebär och vilka krav som faktiskt ställs på en ledningsgrupp i förskolan. Detta samtidigt som flera faktorer och effekter synliggörs och hur ett mönster uppstår hur de påverkar varandra och hänger samman.

Vi har under processens gång, vid flera tillfällen, fått stanna upp och backa tillbaka i våra tankeprocesser, efter att ha fått nya insikter.  Det finns nu en känsla av stolthet över att vi utmanat oss själva att lämna vår ”comfort zone” och våga erövra en större värld av kunskap. Nu är vi i mål med denna utbildning!

Ledningsgruppen går igenom sina indikatorer

Detta har möjliggjorts genom fokuserat arbete från alla inblandade och genom det stöd vi fått via vår handledare Per Falk. Vi har nu flera nya redskap för att komma vidare i vårt utvecklingsarbete inom Väsby Kommunala Förskolor, och en ny spännande plan för vår 2.0-satsning ligger framför oss.

, , , ,

Comments are closed.