V.35: Whiteboardstället

Processdagbok

Med anledning av vårt nya uppdrag och vårt förlängda projekt till 2020 startar vi upp denna utvecklings- och processdagbok i ett försök att dokumentera och sprida våra erfarenheter på Väsby Makerspace. Syftet är tvådelat, dels för vår egen skull för att följa och utveckla våra egna processer men också för att dela med oss och utveckla det nätverk och den community av skolor, kommunkontor, företag och organisationer där vi lever och lär oss.

Med våra nya stora lokaler står vi inför nya möjligheter och utmaningar! Och en mängd frågor dyker upp:

Hur utformar vi dessa miljöer, vad är mest prioriterat och för vilka grupper? Men framför allt; hur skall dessa miljöer andas och gestalta samtiden med läroplansförändringarna inom digital kompetens och programmering?

Vår tolkning av vårt uppdrag är att bygga miljöerna till 70%, utifrån behov från verksamheterna, för att sedan fortsätta i mötet med barn och pedagoger. I planeringen av föränderliga miljöer hämtar vi inspiration och stöd från litteratur som Make Space- how to set the stage for creative collaboration (Scott Doorley & Scott Witthoft) och även olika tankar och rapporter t ex Leurs, Schelling och Mulder (make_space_report) i design av nya lärmiljöer och demokratiarenor.

make_process

Därför startar vi upp denna serie av bloggposter med våra projekt, framgångar och motgångar.

Första projektet

Först ut är byggandet av mobila whiteboardställ enligt tanken om kreativa miljöer som snabbt och enkelt går att förändra och anpassa. Dessa whiteboardställ går att läsa om i ett par utdrag ur boken, Z-Rack (pdf), där vi Amanda, Magnus och Pelle ville undersöka möjligheten att på minimal budget bygga flexibla föränderliga lösningar. Vi hade sedan tidigare hittat flera gamla whiteboardtavlor i kulvertarna under bl a Väsby Skola, och nu ville vi ta steget fullt ut och bygga en lösning med dem på hjul.

z-rack_bildOne of the most enduring artifacts in the d.school, the Z-Rack, is actually a modified garment rack. When outfitted with a common construction material— showerboard—the Z-Rack becomes a deployable dry-erase surface. This model is a fraction of the cost of a typical rolling dry-erase board, super-sturdy, easy to build, and large enough to act as a partition in the work space. The Z-Rack is great for subdividing large areas and creating differently scaled team work spaces.

Och vi är ute efter samma sak  – enkla rumavdelare med funktionalitet och på ett återbrukstema.

Ytterligare inspiration till våra miljöer kom från ett besök på Open Labs. Genom att måla en så kallad Double Diamond på väggen ges möjlighet att visualisera designprocess, och att följa ett projekt genom olika stadier som Understand, Create och Deliver. Formen av en diamant illustrerar tydligt en växlingarna mellan divergent och konvergent tänkande genom processen.

 Framgångar

Första whiteboardstället är klart! Vi hann även med att köpa in virke för ett par till.

 

Motgångar

Vi behöver hitta tid för att vara kreativa tillsammans och för att bygga. Då vi alla tre arbetar deltid samt har andra uppdrag vid sidan av, blir det en utmaning för oss att få tid att träffas.

,

Comments are closed.