V.36: Double Diamond

Processdagbok

Arbetet med att planera och utforma miljöerna fortsätter. Med ett mobilt whiteboardställ färdigt och ytterligare två in the making, skissar vi nu på miljöerna för möten och workshops. Våra nya stora lokaler ger oss möjlighet att organisera ytterligare en yta för workshops, och vi kommer på så sätt kunna ta emot två grupper samtidigt i miljöerna som går under arbetsnamnen Python och Ada.

20170829_141922

Planlösning med miljöernas arbetsnamn

Förutom workshopytorna finns även ett konferensrum med plats för ca 10 personer. Det är här vi har lagt krutet under veckan som gått, när vi har funderat kring;

Hur kan vi organisera en miljö för kreativa möten, där processerna blir synliga?

Inspirerade av ett besök på OpenLab beslöt vi oss för att måla en så kallad Double Diamond på väggen. Tanken är att den ska hjälpa oss att visualisera processerna i ett eller flera projekt parallellt, och fungera som ett stöd genom att synliggöra de olika stegen. Sagt och gjort!

Double Diamond på väggen

Framgångar

Dynamiken i gruppen och den kreativitet som flödar mellan oss tre i teamet!

Motgångar

Tight i innovationspipen… Vi har lite för mycket på gång och blir ofta tvungna att tacka nej till förfrågningar samt skala bort och sålla bland våra idéer.

 

, , ,

Comments are closed.