V.41 Utvecklande samarbeten

Ännu en händelserik vecka har gått! Nu börjar vi känna att vi kommit i ordning en bit med de olika ytorna i lokalen, vi har öppnat upp kalendern för bokningar och besöken har börjat strömma in. Det är fantastiskt spännande att möta pedagoger såväl som barn och elever, och se hur de upplever miljöerna. Vi har fått otroligt positiv respons! Legoväggen gör helt klart succé…

Torsdagen den 5/10 inleddes vårt samarbete med Barn- och Ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, vilket innebar att Per Falk föreläste om makerkultur, digitalisering, språk och paradigmskiften, för förskollärarstudenter. Med oss hade vi även en box med olika verktyg och material som vi arbetar med just nu. Läs mer om Pelles tankar och reflektioner kring föreläsningen och samarbetet i hans blogginlägg. I november kommer sedan alla förskollärarstudenter i termin 4 att komma till Väsby Makerspace för workshop i programmering och skapande med olika material.

Ett annat spännande möte var när vi hade besök av friluftsförskolan Sundsborg. Vad innebär digital kompetens i friluftspedagogiken? Hur kan de jobba med programmering utomhus? Vi ser fram emot en spännande fortsättning med dessa engagerade pedagoger!

Framgångar

Att vi nu är igång med att möta verksamheterna!

Motgångar

Snarare mer en utmaning; att vi producerar fler idéer än vi hinner förverkliga. Det är en fin balansgång, vad lägger vi vår tid på?

 

,

Comments are closed.