V. 46 Öppet Hus med Sophie L Sydow

Måndagen den 13/11 hade vi Öppet hus på makerspace och det kom ca. 20-30 lärare, rektorer, kollegor från andra makerspace samt intresserade tjänstemän från andra kontor. Detta såg vi som ett steg framåt i vår egen utvecklingsprocess där vi ville dela med oss av våra tankar, miljöer, våra exempel och bjuda in fler intressenter i ett medskapande av våra ytor.

Stort tack till Sophie Landwehr Sydow som gick igenom makerrörelsens bakgrund, makermanifest och exempel – samt hennes forskning kring materiallitteracitet och hur olika fält inom skapande kan samverka. Det här är något som vi kommer att jobba mer med, och vi lovar att återkomma med framsteg och tankar!

Här är Sophie Landwehr Sydows presentation

, ,

Comments are closed.