Väsby Makerspace vann Innovationspriset 2017

Vi vann Innovationspriset 2017 i Upplands Väsby kommun!

Innovationspriset vill uppmärksamma något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller gjort arbetet enklare. Allt i syftet att öka nyttan för Väsbyborna. Det kan vara ett nytt arbetssätt, ny metod, nya former för dialog eller andra innovativa lösningar.
DP5U2UuWAAAtsMY

Stolta makerpedagoger, Per Falk, Amanda Edin och Magnus Kortell visar upp prischecken på 30.000:- som skall gå till fortsatt arbete, studieresa och fortbildning.

Juryns motivering

”Makerspace

Denna innovation innebär ett tydligt fokus på att barn och ungdomar ska lära sig förstå sin omgivning på ett bättre sätt. Innovationen är en angelägen fråga för alla medborgare när det gäller livslångt lärande, digital kompetens, hållbar utveckling och förundran. Innovationen har fått nationell spridning vilket även resulterat i ett samarbete med Stockholms Universitet. Det handlar om ett kreativt centrum för IT-slöjd och kan ses som en förlängning av kommunens för skolor och skolor.”

Det känns naturligtvis otroligt roligt att vinna denna utmärkelse och vi är mycket stolta! Det är en milstolpe i vår historia, en delseger och ytterligare bränsle på vår eld. Det hade heller inte varit möjligt utan alla de samarbeten som ger oss inspiration, kunskaper och mening. Som ger oss insikter, men även nya frågeställningar att hantera. Här är alla viktiga, forskare, universitetslektorer, konstnärer, skolledare, och inte minst, pedagoger och barn/elever!  

DP9FdZhWkAU5M6W

Vi tackar för priset och jobbar vidare…

 

, ,

Comments are closed.