Nya ingångar i arbetet med förskollärarstudenternas digitala kompetens

Anna Åkerfeldt, Universitetslektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet

Detta är det första i en serie av inlägg där Anna Åkerfeldt, Universitetslektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, skriver om samarbetet mellan förskollärarutbildningen och Väsby Makerspace, samt hennes tankar kring didaktisk design i digitala lärmiljöer.

Här finns fler inlägg som mer i detalj beskriver vad vi på makerspace bidragit med.


Tankar från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Att arbeta och förbereda studenterna för deras kommande yrkesprofession är en fråga som ständigt behöver diskuteras och omvärderas speciellt inom ett område som berör förskolans digitalisering. Här möts dels – långsamma processer som berör lärande, kunskap och undervisning och – dels snabba processer som rör den teknisk utveckling där nya produkter för lärande utvecklas i allt snabbare tempo. Det är inte alltid lätt att navigera i den flora av digitala verktyg som finns på marknaden vad gäller såväl mjukvara (appar, webbtjänster, administrativa program osv.) som hårdvara (ipads, chromebooks, projektorer, MakeyMakey, VR-glasögon osv).

Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation.

Vad passar till vad? Hur ska jag som förskollärare använda mig av dessa “prylar” i verksamheten? På vilket sätt är de stöttande för barnens kommunikation och språkutveckling? Vilka appar är bra? Hur ska jag veta vilka appar som håller hög kvalité som gynnar barnens språkutveckling? Hur designar jag en språkdidaktisk aktivitet med stöd av digitala verktyg?

Några av dessa frågor arbetar vi med på förskollärarprogrammet, inom ramen för kursen Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation. I kursens tredje och avslutande del arbetar vi med att analysera och kritiskt granska appar som är utvecklade för förskolan och kan på ett eller annat sätt stödja barns språk och kommunikation. Studenternas avslutar kursen med att designa en egen app som ska ta sin utgångspunkt i teoretiska begrepp och vara språkfrämjande. Studenterna arbetar med PowerPoint för att skapa sina appar vilket har haft sina fördelar och nackdelar. Denna termin har vi inlett ett samarbete med Väsby Makerspace då vi vill utveckla och utvidga förståelsen av användningen av teknologier i förskolan. Anledningen till samarbetet är dels att förskollärarstudenterna ska få ta del av hur ett Makerspace kan fungera som en resurs för förskolan, dels att lära sig mer kring hur de i verksamheten kan arbeta med IT som material istället för att endast skapa och arbeta via skärmen. Att arbeta med att ljudsätta barns teckning via mikrokontroller som MakeyMakey är ett annat sätt att arbeta med IT som material i förskolan än att fota av teckningen och sedan ljudsätta den via en app.

Samarbetet med Väsby Makerspace

Att utvidga och samarbeta med Väsby Makerspace har inneburit att vi kan samtala och diskutera frågor som rör virtuella och fysiska arenor, digitala lärmiljöer, teknologins påverkan på barns språk och kommunikation än mer på djupet och utifrån andra perspektiv. En viktig del är att Väsby Makerspace befinner sig i praktiken dagligen och har därmed stor erfarenhet av arbetet med IT som material i barngrupp som vi direkt kan koppla till studenternas kommande yrkesprofession.

, ,

Comments are closed.