Om makerspace är svaret, vad är då frågan?

Inför nästa termin klurar vi (Amanda, Alexa, Magnus och Pelle) på hur man kan förändra upplevelsen och lärandet i och utanför makerspace. Och vem vet, förlänga det utanför väggarna och engagera fler. Dessutom får vi många frågor om hur vi gjort, vad som behövs och vilka kompetensprofiler vi har.

Därför kommer vi att skriva en serie av bloggposter om och hur vi tänker, designar, bygger och använder lärmiljön på Väsby Makerspace, för att hjälpa till och accelerera vår och andras tankeprocesser. Ett försök till mall och manifest som vi samlar under Om-sidan.

Varför makerspace?

Om makerspace är svaret, vad är då frågan?

Aktuella frågeställningar

Vilka processer kan vi starta upp utanför och inför besöket på makerspace?

Vad välkomnas man av när man kommer in?

Vad signalerar våra lärmiljöer?

Vad signalerar vi i vår kontakt med verksamheterna i våra workshops?

Vilken grad av delaktighet och inflytande känner barn och pedagoger när man jobbar hos oss, eller i designen av lokalerna?

Hur kan vi öka upp delaktigheten och motivationen?

Vad är motivation?

Hur organiserar vi lärandet?

Hur kan vi bygga upp ett ekosystem av lärande i och utanför vårt makerspace?

Vad börjar och slutar ett makerspace?

Hur kan vi uppmuntra och öka metakognition hos besökarna?

Peter Gärdenfors

lusten-att-forsta-om-larande-pa-manniskans-villkorDet är med visst intresse vi tittar på och resonerar kring budskapet i Peter Gärdenfors forskning om lärande och motivation. Peter är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet. I boken Lusten att förstå, samt i klippet nedan, resonerar han kring ”lärande med utgångspunkt i hur människan fungerar som tänkande och kännande varelse och inte primärt om hur lärande går till i skolan”. Enligt Peter är det tre faktorer som skall till för att öka motivationen hos oss människor:

  1. Nyfikenhet
  2. Kontroll
  3. Samarbete

Detta är tre faktorer som vi med viss lätthet kan jobba med i vår lärmiljö, men lika lätt tappa bort i processen och det dagliga arbetet av administration, köra workshops och planering. Hur ger vi besökarna en ökad grad av kontroll? Hur kan vi jobba med grader av interaktion och reglera nyfikenhet i en miljö som är fylld av upptäckter? Hur får vi till samarbete i och utanför lokalen så att alla får en känsla av att vara med i en kultur av lärande och skapande?

Med dessa insikter från kognitionsforskningen som ett raster för våra ögon, hur designar vi Väsby Makerspace miljö, upplevelse och undervisning till nästa nivå?

, , ,

Comments are closed.