Forskningsartikel om makerspace och vårt sätt att arbeta

UJDLSusanne Kjällander och Anna Åkerfeldt på Stockholm Universitet, Linda Mannila på Linköping Universitet samt Peter Parnes på Luleå tekniska universitet har skrivit en forskningsartikel som heter Makerspaces Across Settings: Didactic Design for Programming in Formal and Informal Teacher Education in the Nordic Countries (tandfonline).

I artikeln argumenterar de för att makerspaces och liknande arenor kan användas som en bas och plattform för att introducera programmering på ett tvärvetenskapligt sätt i förskolan och skolan. Väsby Makerspace samarbete med Stockholms universitet finns med som ett exempel i artikeln, och författarna argumenterar för vikten av att stötta lärarutbildningarna och lärarstudenterna med fortbildning i fältet skapande med IT som material, programmering och digital kompetens. Dessutom lyfter författarna upp vinsterna med att samtliga parter i denna typ av samarbeten utvecklar, dokumenterar och sprider nya metoder och praktik i en tid när våra läroplaner och styrdokument uppdaterats.

Dessutom ser de följande ingångar till ny forskning i detta fält (TE =Teacher Education/Lärarutbildning):

We need to broaden our perception in higher education about how we can design and arrange learning spaces between organizations and within the academy. There is a need for developing teaching methods and assessment tools in education to meet the demands on students to develop 21stcentury skills, especially since many in-service and preservice teachers lack experience and knowledge of, for example, programming. One key factor, among others, to transform education is to start with TE.

Det här är något som vi i Väsby ställer oss helhjärtat bakom, och jag hoppas att vi kan göra mer för våra VFU-studenter redan under våren. Artikeln är läsvärd av flera anledningar, men framför allt tycker vi att de sätter fingret på frågan om hur man kan navigera i skärningspunkterna mellan akademin, förskola/skola samt ett makerspace i en tid när utbildningslandskapet ritas om med nya möjligheter och utmaningar.

I deras abstrakt skriver de följande:

For education to provide knowledge reflecting our current and future society, many countries are revising their curricula, including a vivid discussion on digital competence, programming and computational thinking.

This article builds an understanding of the maker movement in relation to education in programming, by demonstrating challenges and possibilities in the interface between Makerspaces and teacher education. Three different Nordic initiatives are presented and their designs for learning are analysed.

The article illustrates how Makerspaces and teacher education can be transformed by each other; how Makerspaces can be used in programming activities and what challenges and possibilities emerge in the meeting between the two. The results highlight a core aspect of the maker movement: authenticity. Designs for learning have different levels of authenticity, but in all cases authenticity has been a positive factor. These hands-on learning environments are designed to foster collaboration, share ideas and innovation with people from different backgrounds to transform and form multimodal representations together. In the interface between the formal and informal a potential for inclusion and creation of spaces that reach individuals from different backgrounds is found. Mobile learning is a phenomenon that the making movement together with teacher education can make use of, at for example practice schools, university campuses, mobile Makerspaces or “open-door”- approaches. In the digital environment learning is distributed, but collaboration between formal and informal education is so far complicated to establish, meaning that the academy needs to find more creative and flexible ways of making connections outside the academy.

Makerspaces Across Settings: Didactic Design for Programming in Formal and Informal Teacher Education in the Nordic Countries (tandfonline).

, , , ,

Comments are closed.