Väsby Makerspace Makermanifest (beta)

Nu är teamet igång med att skissa på vision, credo, pedagogiska modeller och processverktyg för Väsby Makerspace. Det är långt ifrån färdigt, men vi vill vara transparenta i vårt arbete och vi tänkte även presentera beta-versionen av manifestet på Makerkonferensen i Luleå den 9/2.

Vision:

Väsby Makerspace skall senast 2025 vara kommunens hjärta och samlingsplats för digitala förändringsprocesser och livslångt lärande genom sin förståelse för sin digitala samtid samt ge redskap till morgondagens samhällsmedborgare!

Inspirationskällor:

Redefine School – https://redefineschool.com

Game Storming – http://gamestorming.com/

Peter Gärdenfors – Lusten att förstå

Lifelong Kindergarten – https://mitpress.mit.edu/books/lifelong-kindergarten

VMS_Makermanifest_beta (pdf)

, , ,

Comments are closed.