Anna Åkerfeldt föreläser på Öppet Hus

Öppet Hus fredagen den 9 mars

Den 9 mars (v.10) mellan 12:00-16:00 har Väsby Makerspace ännu ett Öppet Hus. Denna gång har vi Anna Åkerfeldt som föreläsare, Universitetslektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen samt redaktör för Designs for Learning. Anna föreläser 12:30-13:15.

Precis som förra gången håller vi lokalen öppen för nyfikna medborgare, kreativa byråkrater, pedagogisk personal samt makerpedagoger i och utanför kommunen!

Anna Åkerfeldt

Anna Åkerfeldt föreläser om didaktisk design på Väsby Makerspace

Didaktik i omvandlingens tid

Anna Åkerfeldt kommer att diskutera skolans digitalisering och hur användning av digitala resurser och system utmanar vår förståelse av lärande, undervisning, bedömning och kunskap.

Samtalet kommer att ta avstamp ur samtiden när kommunikation blir alltmer utvecklad genom ny teknologi, och hur olika teknologier får en avgörande betydelse för undervisningen. Dessutom sker detta i en tid när skolans styrdokument reviderats för att sätta ett extra fokus på programmering, digital kompetens och skapande med IT som material.

Anna Åkerfeldts avhandling Didaktisk design med digitala resurser. En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola. Kappan kan laddas ner här

Anmälan:

Anmälan sker här!

Datum och adresser

Datum: 9 mars

Tid: 12.00-16.00

Adress: Centralvägen 1, Upplands Väsby
Mailadresser: vasbymakerspace@upplandsvasby.se

Anna Åkerfeldt: anna.akerfeldt(at)buv.su.se

 

Så kom till lokalen och träffa nya och gamla bekantskaper, planera lite projekt eller bara hämta in lite inspiration!

Välkomna!

 

Länkar och material:

Didaktik i omvandlingens tid : text, representation och design
Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande
Leda och lära i tekniktäta klassrum. Del 4. Digital didaktisk design

, , ,

No comments yet.

Kommentera