V.5 Sinneslabbet

Tanken på ett Sinneslabb på Väsby Makerspace har legat och grott under en tid. Vi har upplevt att vi vill tillföra någonting, ett tillägg till de befintliga miljöerna Ada, Tesla, Verkstaden och Diamanten. Någonting som tillför estetik och sinnliga upplevelser, som binder ihop teknik och estetik och som kan fungera som en brygga mellan verksamheterna och oss. Vi har tidigare varit på besök hos Sinneslabbet i Vaxholm där vi hämtat inspiration. Mer om det finns att läsa i ett tidigare blogginlägg.

Vi är så glada över kontakten med Eva Tuvhav Gullberg, konstnär och ateljerista i Vaxholm, och har nu etablerat ett samarbete med Eva/Sinneslabbet. Tanken är att vi tillsammans ska klura ut hur vi kan verka i skärningspunkten mellan teknik och estetik, eller som Eva skrev på sin blogg;

Kortfattat kan mötet mellan oss beskrivas så här: de har tekniken och jag estetiken. Och att vi ser potentialen av att få in mer av den andres kompetens. Så pass att de vill skapa ett Sinneslabb i Väsby Makerspace! Där ser jag en möjlighet att estetik och teknik kan få ett mer jämlikt förhållande än vad som är brukligt.

 

Idag kom Eva på besök hos oss, och tillsammans spånade vi kring frågor som Vad är Sinneslabbet? Vad är syftet med miljön? Hur kan vi öppna upp kreativiteten? Hur kan vi designa lärmiljön för transdisciplinära och estetiska lärprocesser? Hur kan vi designa pedagogiskt, så att vi erbjuder stöd både före, under och efter besöket?

Vi laborerade även lite med miljön, kände på rummet, diskuterade material och skrev önskelistor…

Snart är vi redo att ta emot besök till Sinneslabbet på Väsby Makerspace, för att låta barn och pedagoger laborera med teknik, estetik/konst och design!

, , , , , ,

Comments are closed.