Förskollärarstudenten Maria tar sig an Maker-utmaningen!

Maria tog kontakt med oss på makerspace efter det att hon kom i kontakt med oss på sin utbildning. Nu praktiserar hon här hos oss en dag i veckan, bygger miljöer, testar modeller och är en kritisk vän i workshops och föreläsningar.

Ett bättre kvitto på vårt samarbete och behovet av kompetensen får man leta efter – och du är så välkommen Maria!


 

Maria Stavropoulou förskollärarstudent och en maker

Maria Stavropoulou förskollärarstudent och en maker

Maria tänker om sitt framtida uppdrag

Förskolan ska förbereda barn för ett allt mer digitaliserat samhälle genom att stärka barnens digitala kompetens. Detta innebär att jag, som nuvarande förskollärarstudent och blivande förskollärare, måste förbereda mig för ett framtida uppdrag som ska ge barnen möjligheter att möta den digitala tekniken. Jag måste även skapa de bästa förutsättningar för barnen i ett likvärdigt samhälle i vår samtid  med teknologin.

En av mina uppgifter som framtida förskollärare blir att skapa likvärdiga förhållande för alla barn. Barnen ska få möjligheten att förstå och behärska ett allt mer digitaliserat samhälle. För att stimulera och utmana barnen i sin användning av digitala verktyg och främja deras utveckling och lärande, behöver barnen mer än passivt sitta och titta på en lärplatta i syfte att underhållas. Men för att skapa likvärdiga förhållande och för att barnen ska komma ifrån den passiva användningen inser jag att även jag måste sluta ha en passiv inställning och gå från passiv användare och bli en ”Maker”.

I min utbildning ingår en liten del som handlar om digital teknik, delen är lagom stor för att skapa en förståelse över varför det är viktigt att jobba med digital teknik men framstår som väldigt kort och otillräcklig för att skapa förståelse om hur vi ska använda oss av den digitala tekniken som mer än passiv appanvändande. Däremot nytt och spännande och något mer givande i utbildningen i riktning mot digitalteknik inom kursen Språk och kommunikation var ett extra inslag från Väsby Makerspace.

Makerpraktik

Jag säger något givande på grund av att vi fick enbart en föreläsning och en workshop, jag men också flera andra studenter ville gärna ha mer! Därmed bestämde jag mig för att på eget initiativ kontakta makerpedagogerna i ett försök att få feedback i mina tankar vars bakomliggande tanke var i syfte att erövra en digital kompetens. Jag fick mer än så… och står här idag som en MAKERPRAO, nervös inför nya utmaningar, entusiastisk inför allt jag kommer att lära mig och inte minst glad och tacksam över möjligheten att få vara med och delta i Väsby Makerspace verksamhet.

Målsättning

Vad är mitt mål med denna praktik i Väsby Makerspace?

  • Först och främst vill jag inte att den digitala tekniken ska vara en extra anpassning och något som vi tar ner från hyllan då och då. Det skall bli ett förhållningssätt, ett arbete i vardagen och integrerat i min verksamheten/arbetsätt.
  • För de andra vill jag “förstå” digitalisering, det vill säga hur digitaliseringen fungerar och påverkar barnens utveckling men även vår gemensamma vardag.
  • För det tredje vill jag lära mig hur vi kan integrera tekniken i praktiken så att det blir stimulerande och lustfylld.
Maria hjälper till att bygga om vår makeymakey-miljö

Maria hjälper till att bygga om vår makeymakey-miljö

Maria Stavropoulou testar textilier, dioder och optiska kablar

Maria Stavropoulou testar textilier, dioder och optisk fiber

 

, , , ,

Comments are closed.