Makertjejer och Digitaliseringsstrategin

image2

Nu har våra Makertjejer intagit Centralvägen 1 och vår verkstad. Med hjälp av illustratören Engla Nordström har vi plockat fram två illustrationer som bygger på den klassiska och ikoniska ”We can do it”, med syftet att bredda bilden av vem som kan vara en maker.

I samband med att flera av våra huvudmän har ställt frågor om jämställdhet, teknik och om vi kan skapa någon arena för flickor på fritids började vi slipa på olika initiativ för att bjuda in flickor till en kodklubb inom ramen för fritidshemmets uppdrag. Dessutom ligger detta initiativ helt i linje med skolans nya digitaliseringsstrategi.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

I Digitaliseringsstrategin läser vi:

Moderniseringen av Sverige börjar i skolan

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.

Apropå jämställdhet

Digitaliseringskommissionen har pekat på att ökade inslag av it i undervisningen främjar flickors intresse för it och på sikt bidrar image3till att minska snedrekryteringen till högre utbildningar med it-inriktning. Inkluderandet av ett jämställdhetsperspektiv i arbetet med digitalisering har därmed betydelse för möjligheten att nå det jämställdhetspolitiska målet om jämställd utbildning. I arbetet med digitaliseringen är det därför viktigt med ett jämställdshetsperspektiv för att tillgodose att alla barn och elever ges samma förutsättningar och möjligheter.

We can do it!

I vårt bildgalleri finns fotona om ni önskar använda dem plus andra miljö- och materialfoton.

 

, ,

No comments yet.

Kommentera