Nu monterar vi väggfästet med barn och borrmaskin

Nedan är ett inlägg från den kommunala förskolan Skogsdungen, avdelningen Ekorren och förskolläraren Fia. I samband med en workshop ställde personalen lite olika frågor om 3D-skrivare och vad man kan använda dem till, och det visade sig att de hade ett problem som de sökte en lösning på. Väggfästen till ipads. Och vi på makerspace lovade att hjälpa till om vi kunde få personalens och barnens tankar samt skisser på lösningen.

Utmaningen

Besök på makerspace

Nu monterar vi väggfästet

Ipadstationen är färdig


Väggfäste 3

Saga ordnar med plugg och skruv

För en vecka sedan var jag och ett par barn nere på Väsby Makerspace och träffade Per, Maria och Edvin som hjälper oss att utveckla väggfästen till våra Ipads på avdelningen. Förra veckans möte resulterade i att en del av de prototyperna som 3D-printats behövde justeras en aning för att passa våra önskemål och krav.

Ilse borrar hål för Ipadfästena

Ilse borrar hål för Ipadfästena

Idag fick vi besök av Per Falk och förskollärarstudenten Maria på Ekorren för att testa att montera dessa på en av våra utvalda väggytor.

Ilse och Yousef, som var två av de barn som besökte MakerSpace förra veckan, börjar plocka med delarna till väggfästena som Per har med sig och visar att de kommer ihåg hur de ska sitta. På väggen där en av Ipadsen ska sitta hjälper större delen av avdelningens barn till med att måtta, borra och skruva för att få allt att sitta rätt. När delarna är på plats och Ipaden ditsatt så inser vi att den inte sitter tillräckligt stabilt i överkant som vi skulle vilja. Barnen får in fingrarna bakom och risken att det övre fästet, som sitter som en enkel spärr, riskerar att brytas av när barnen är där och arbetar med IPaden och är lite för häftiga i sitt användande. Fiasko? Nej, bara ett nytt problem som vi ska hitta en lösning på.

Fiasko? Nej, bara ett nytt problem som vi ska hitta en lösning på

Vi bollar idéer fram och tillbaka där fördelar, nackdelar och svårigheter vrids och vänds. Att printa ut delar med flera komponenter som ska monteras ihop känns onödigt. Det lutar mot en enkel konstruktion som innefattar hörnfästena i botten, lister på sidorna samt en spärr övertill så att Ipaden förhoppningsvis sitter lika tajt mot väggen hela vägen.

Användarcentrerad design i barngrupp

Användarcentrerad design2I samband med ett tidigare projekt jobbade jag och Per med en metod som heter användarcentrerad design, och jag känner verkligen igen processen av att observera, tänka, komma med idéer, skissa, bygga, testa – och observera igen.

Syftet med hela det här projektet är att barnen på avdelningen ska få bli delaktiga i hela processen med att utforma väggfästen till Ipads. Från tankar och idéer, ritningar, produktion, test av modellen, montering av de färdiga Ipadstationerna där målet är att de ska bli en naturlig del i avdelningens miljö för barnen.

Eller som läroplanen säger:

Lpfö 98 rev -16

Förskolan ska sträva efter att varje barn… …tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, …utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, …utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, …

, , , , ,

Comments are closed.