Väsby Makerspace åker till Hong Kong och Shenzhen

image_5aa534fe066613.46199934

MakerBay

Per Falk och Magnus Kortell åker med en större delegation av forskare, edtechbolag, huvudmän och  Skolverket till Hong Kong och Shenzhen för en studieresa för att ta del av deras innovationsklimat, skolsystem och syn på lärande.

Vi från Väsby är speciellt ute efter att ta pulsen på deras makerkultur och fånga vilda tramsbottar för våra elevers räkning.

Vi kommer att bo på Lan Kwan Fong, och runt hotellet kan vi hitta fyra stycken Makerspace.

Dim Sum Labs

Makerbay Central

Hong Kong Makerspace

MakerHive

Vårt program är späckat med aktiviteter men vi skall försöka att titta in på flera av dem för att inspireras och hämta idéer samt skicka videohälsningar till våra skolor i Väsby.

karta

 

Nedan är inbjudan från RISE och Swedish Edtech Industry.

Inbjudan Edtechdelegation Hongkong/Shenzhen 23-27 april 2018

I april reser en delegation under ledning av RISE, Research Institutes of Sweden, Business Sweden och Swedish Edtech Industry till Hongkong och Shenzhen med syfte att fördjupa och utveckla ett starkt ekosystem för framgångsrik digitalisering och innovation av utbildning. Delegationen har en Triple Helix sammansättning och består av forskare från olika universitet och institut, edtechbolag, utbildningsledning från huvudmän samt myndighet/er.

logotyper_resa

 

Bakgrund Hongkong och Shenzhen

Hongkong har 8 miljoner invånare och är en av de starkaste ekonomierna i Asien. För att möta morgondagens utmaningar, där innovationsförmåga och digital kompetens är avgörande viktigt för tillväxt, satsar man nu på bred front för att lägga om sitt utbildningssystem. Digitala strategier med programmering i läroplanen med fokus på kreativitet, samarbete och innovation är i fokus. Hong Kong University är bland de högst rankade i världen inom lärarutbildning, med specialiteter inom IKT och entreprenörsskap. Under en resa med Prins Carl Philip i december 2017 etablerade Swedish Edtech Industry relationer med beslutsfattare på flera nivåer där ett gemensamt utbyte och samarbete identifierades som önskvärt. Vi har gemensamma utmaningar inom våra utbildningssystem kring kvalitet och likvärdighet i den digitala transformationen av samhället och kompletterar varandra med olika styrkor. Shenzhen, ligger på på andra sidan vattnet från Hongkong i The Bay Area, och är epicentret för hårdvaruutveckling i världen. Den snabba takten i prototypande och framtagning av hårdvara har förändrat spelplanen för innovation på området globalt. Shenzhen är med sina över 20 miljoner invånare en av de snabbast växande ekonomierna i världen som födelseplats till bland annat bolag som Huawei och Tencent. Både Hongkong och Shenzhen, leder just nu utvecklingen inom Maker-rörelsen i utbildning, bland annat med ett ämne i läroplanen för deras internationella skolor, Design and Technology. Hongkong och Sverige har redan flera pågående samarbeten inom forskning, där senaste exemplet är Karolinska Institutets första etablering utomlands,  just i Hongkong. Hongkong är, trots sin storlek, Sveriges 36e viktigaste exportmarknad och en viktig portal till den asiatiska marknaden.

 

Syftet med resan är att;

  • Stärka Sveriges förmåga att leda utbildningsväsendet i ett digitaliserat samhälle
  • Skapa internationella strategiska och hållbara relationer för att stärka Sveriges position som ledande land när det gäller digitalisering
  • Utveckla marknadsförutsättningar för svensk edtechbransch i Hongkong och Kina
  • Hitta förutsättningar och utveckla Sveriges förmåga att bedriva tillämpad forskning rörande digitalisering och lärande i samarbete med utvalda aktörer i Hongkong.
  • Etablera långsiktiga kontakter och fördjupa samarbete inom forskning, innovation och lärande.

Aktiviteter;

Resan inbegriper möten, besök, diskussioner och upplevelser som avser möta resans syften och inriktar sig på:.

  • Verksamheter som nyttjar digitaliseringen för att öka kvalitet och likvärdighet i utbildningsväsendet
  • Offentliga och privata utbildningsaktörer inom digitalisering och lärande i Hongkong och Shenzhen.
  • Innovationsmiljöer för digitalisering, lärande och edtech
  • Forskningsmiljöer för digitalisering, lärande, innovation och edtech

, , ,

Comments are closed.