Ipadstationen är färdig

Nedan är ett inlägg från den kommunala förskolan Skogsdungen, avdelningen Ekorren och förskolläraren Fia. I samband med en workshop ställde personalen lite olika frågor om 3D-skrivare och vad man kan använda dem till, och det visade sig att de hade ett problem som de sökte en lösning på. Väggfästen till ipads. Och vi på makerspace lovade att hjälpa till om vi kunde få personalens och barnens tankar samt skisser på lösningen.

Utmaningen

Besök på makerspace

Nu monterar vi väggfästet

Ipadstationen är färdig


 

Ipadstationen är på plats med sina nya fästen

Senaste versionen levereras

Kommer fästena hålla för användning? Kommer barnen att försöka ta loss Ipaden?

I veckan kom Per förbi på förskolan och lämnade över två nyprintade delar till vårt försök till väggfästen för Ipad. Äntligen, idag hann jag med att tillsammans med några barn montera fast dessa för att se om de fungerar.

Vi måttade, borrade, satte dit plugg samt skruvade. När jag för in paddan i de nytillverkade skenorna och ner i de bärande hörnen har jag först mina tvivel. Ipaden går fortfarande att röra allt för mycket och riskerar att gå sönder när barnen kommer att vara där och trycka på den.

Jag diskuterar med en av mina kolleger och även hon ser samma problem. Bara för att undersöka lösningen sätter jag dit den övre spärren för att se om det skulle fungera att få i och ur paddan nu när skenorna på sidan är på plats. När jag fäst den övre spärren så sitter Ipaden näst intill helt stadigt och går bara att röra en aning. Att Ipaden går att få i och ur fästena utan några större problem är ju toppen. För säkerhets skull vadderar jag fästena med lite möbeltassar för att minimera risken för skador på paddan.

Ipadstationen

Ipadstationen blir en succé. Paddan kan sitta fast utan att någon går iväg med den och barnen har lärt sig att den sitter där och är en del av vår lärmiljö. Då den första prototypen fungerade så bra har vi önskat oss två uppsättningar till med fästen så att vi kan skapa ytterligare stationer. Denna gång har vi lämnat önskemålet att vi vill att Ilses vision med att det ska vara många olika färger på fästena ska bli verklighet.

 

Syftet

Syftet med hela den här resan är att barnen ska få bli mer delaktiga i hela resan med att utforma väggfästen till Ipads. Från tankar och idéer, ritningar, produktion, montering samt de slutliga färdiga Ipadstationerna där målet är att Ipadsen ska bli en naturlig del i avdelningens miljö för barnen.

Läroplanen

Lpfö 98 rev-16 

Förskolan ska sträva efter att varje barn…

…utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

…utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

, , , ,

Comments are closed.