Progression för programmering

Årstaskolan bjöd in till en workshop den 20 april 2018 för att tillsammans med intresserade lärare och skolutvecklare bygga en progression för programmering för grundskolan från åk0 till åk9.

Per Falk kommer att presentera materialet på huvudmannamötet den 22 maj 2018 för alla huvudmän och verksamheter i kommunen.  Detta material kommer att ligga till grund för vårt eget arbete på makerspace samt fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med verksamheterna i Upplands Väsby.

Material

,

Comments are closed.