Reflektion från Sandbergska Competens

Nedan är ett inlägg från Sandbergska Competens efter genomförd processledning VT18 i digital didaktisk design. Vi arbetade med Helen Timperleys kunskapsbildande cykler för att få fatt i vad eleverna behöver kunna, för att sedan definiera vad lärarna behöver erövra och skolledaren möjliggöra. Processen avslutades med modellen How-Now-Wow för att vaska fram nya projekt och prioritera dem inför det nya läsåret.


Helhetsgrepp kring digitaliseringen

Sandbergska Competens har under läsåret 17/18 arbetat med att ta ett helhetsgrepp kring vårt arbete med digitalisering. Vi har sedan starten varit en 1-1 skola med ambitionen att ligga i framkant vad gäller att använda ny digital teknik i vår undervisning. I samband med implementeringen av de nya tilläggen i kursplanerna har vi sett anledning att i större utsträckning fokusera på de förmågor eleverna behöver utveckla i syfte att förbereda dem för en framtid i en digitaliserad värld som är svår att förutspå.

Under hösten har vi tagit hjälp av Christer Nordström som bl.a är professor på KTH och arbetar med digitalisering i många andra branscher för att genom ett antal workshops få ett globalt perspektiv på vad digitalisering är och hur den påverkar och förändrar vårt sätt att leva.

Processarbetet

Till våren var ambitionen att arbeta mer konkret med vad detta innebär för oss på skolan och hur vi kan utveckla vår undervisning. Som ett stöd i detta arbete kontaktade vi Per Falk på Makerspace som förutsättningslöst lyssnande in våra tankar och behov och hjälpte oss med inspiration och processverktyg.

Resultatet är att vi nu kunnat sammanställa konkreta aktiviteter som är genomförbara både på kort och lång sikt. Samarbetet har också lett till många intressanta diskussioner samt att vi har fått syna oss själva i sömmarna, vilket alltid är nyttigt.

Aktiviteter under HT18:

  • Tema Robotar – skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner (år F-2)
  • Urban Legends – källkritik, informationsspridning (år 4-6)
  • Fake news– källkritik med anknytning till osanna källor, experiment kring informationsspridning (år 7-9)
  • Digitalt museum – använda digitalt forum (blogg/hemsida) för elevpresentationer i olika ämnen med lärarkommentarer som inspiration för andra elever (alla)
  • Näthygien – hur beter man sig på nätet, hur fungerar sociala medier, vilken info lämnar jag efter mig osv (år 4-9)

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Makerspace under kommande läsår!

, ,

Comments are closed.