Väsby Makerspace i Almedalen 2018

Precis som tidigare år är Per Falk och Upplands Väsby inbjudna till Almedalsveckan för att prata skolutveckling, digitalisering och makerrörelsen. Är man intresserad av frågorna kommer det finnas stora möjligheter att lyssna, diskutera och mingla med erfarna och kunniga personer inom skola och utbildning från hela styrkedjan – från olika huvudmän till klassrummet via folkbildningen och makerspace.

Vill du veta mer om vårt arbete i Upplands Väsby, vårt samarbete med förskollärarutbildningen, metoder och verktyg på vårt makerspace är det bara att maila (per.falk @ upplandsvasby . se) eller twittra till oss så försöker vi få till ett möte!

I dagsläget finns vi med här:

  • 2/7 2018 08:30 – 09:30 – Digital kompetens och programmering i skolan – är vi redo inför höstterminen 2018?
    Arrangör: RISE, Sollentuna
  • 5/7 2018 13:00 – 13:45 – Digitalisering, demokrati och folkbildning – tillsammans in i framtiden
    Arrangör: Bilda

Digital kompetens och programmering i skolan – är vi redo inför höstterminen 2018?

Dela och ta del av erfarenheter och lärdomar från den nationella testbädden Makerskola, där skolhuvudmän, forskare och företag under fyra år forskat och format beprövad erfarenhet för att möta skolans utmaningar när det kommer till digitalisering och lärande, programmering och skapande med IT.

Projektet Makerskola stöds av Vinnova och löper under 2015-2018. Det övergripande syftet är att bidra med utveckling av ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material. Projektet Makerspace i skolan skapar förutsättningar för att utveckla och sprida beprövad erfarenhet inom området makerkultur, programmering och skapande med IT som material mellan lärare, skolor och skolhuvudmän, vilket över tid har för avsikt att förbättra den pedagogiska verksamheten generellt samt ge input till framtida läroplansutveckling. Läs mer på www.makerskola.se

Digital kompetens och programmering i skolan – är vi redo inför höstterminen 2018?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/49964

Digitalisering, demokrati och folkbildning – tillsammans in i framtiden

Digitaliseringen skapar nya möjligheter till livslångt lärande, social sammanhållning och demokratisk delaktighet. En förutsättning är att vi kan sprida kunskap och förståelse för den samhällsutveckling som pågår. Hur gör vi det bäst? Hur motverkar vi utanförskap? Vad kan folkbildningen bidra med?

Digitalisering, demokrati och folkbildning – tillsammans in i framtiden
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52369

Comments are closed.