Organisationsutveckling

Väsby Makerspace fungerar som handledare  för Skolverkets modul Leda digitalisering samt även som processledare i flera ledningsgrupper.

Vi rekommenderar att efter Leda Digitalisering fortsätta med Skolverkets modul Leda förändring, där vi erbjuder fortsatt  handledning genom processen.

 

Leda digitalisering

Modulen Leda digitalisering finns på Skolverkets Lärportal och vänder sig till rektorer, skolchefer och huvudmän i förskola, skola och vuxenutbildning

Väsby Makerspace fungerar som processledning för er arbetsgrupp genom hela modulen från planering och handledning till uppföljning.

Modulen Leda digitalisering består av sex delar. Rekommenderad tidsåtgång är 24 veckor totalt.

 

Leda förändring

Modulen Leda förändring finns på Skolverkets Lärportal och vänder sig till rektorer, skolchefer och huvudmän i förskola, skola och vuxenutbildning

Väsby Makerspace fungerar som processledning för er arbetsgrupp genom hela modulen från planering och handledning till uppföljning.

Modulen Leda digitalisering består av fem delar. Rekommenderad tidsåtgång är 20 veckor totalt.