Workshops för pedagoger

Workshops kan bokas för pedagoger i små och stora grupper från en eller flera enheter på tisdagar, onsdagar samt torsdagar med pass på 2 – 3 timmar.
Ni kan boka hos oss mellan 14 – 19.30.

Vi erbjuder workshops enligt nedan utbud, men vi skräddarsyr gärna efter era önskemål.

Vi har även kompetenstutvecklingskvällar för pedagoger från hela kommunen, se vår startsida med vårens datum.

Workshopsutbud:

Nya krav i styrdokumenten (Lpfö 18, Lspec11, Lsär11, Lgr11, Gy11)

Vi lever i ett alltmer digitaliserat samhälle vilket påverkar utbildningen för dagens elever.  Därför beslöt regeringen om förändringar i styrdokumenten. Vi leder er igenom arbetet med att uppfatta och utveckla er verksamhet i enighet med  förändringarna i styrdokumenten.

Arbetet kan läggas upp efter önskemål från er organisation. Det kan vara enstaka tillfällen, en process under en termin eller flera.

 

Grunderna i blockprogrammering med Scratch

Lär dig grunderna i blockprogrammering med Scratch som redskap. Här får du som pedagog lära dig grunderna i hur editorn Scratch fungerar. Du kommer att få lära dig hur man lägger till och ändrar olika karaktärer, bakgrunder, hittar i menyerna samt får göra en enklare programmering.

Du kommer få med dig en del pedagogiska tips för att kunna genomföra enklare programmering med dina elever.

 

Grunderna i blockprogrammering med Micro:bit

Lär dig grunderna i blockprogrammering med Micro:bit som redskap. Här får du som pedagog lära dig grunderna i hur editorn Micro:bit fungerar. Du kommer att få lära dig hur man hittar i menyerna och hur man kan använda de olika blocken i din programmering.

Du kommer få med dig en del pedagogiska tips för att kunna genomföra enklare programmering med dina elever.

 

Grunderna i Stop Motion

Lär dig grunderna i hur man använda Stop motion  i sin undervisning. Du kommer att få lära dig att använda en av de olika apparna som finns för Stop Motion.

Du kommer även få med dig en del pedagogiska tips för att kunna genomföra projekt med dina elever.

 

Grunderna i Green Screen

Lär dig grunderna i hur man använda Green Screen  i sin undervisning. Du kommer att få lära dig att använda en av de olika apparna som finns för Green Screen.

Du kommer även få med dig en del pedagogiska tips för att kunna genomföra projekt med dina elever.