Workshops för elevgrupper

Väsby Makerspace har ett stort utbud av workshops med elever från förskolan och upp till gymnasieåldern för samtliga av kommunens huvudmän, men skräddarsyr gärna efter era önskemål.

Vi erbjuder 7 olika tillfällen per vecka för workshops med elever och för att få en lagom stor grupp på våra workshops har vi ett maxantal på 16 elever.

Våra workshops är indelade i pass på 2 timmar.

 

Tider:

Vi erbjuder 7 olika tillfällen per vecka för workshops med elever:

Måndag 13 – 15
Tisdag 9 – 11
Onsdag 9 – 11 + 13 – 15
Torsdag 9 – 11 + 13 – 15
Fredag 9 – 11

 

 

Workshopsutbud

Interaktiva lärmiljöer med MakeyMakey del 1

F1 (lämpligt för förskolans yngre åldrar)

Ett digitalt verktyg där man kan koppla samman olika typer av vardagsföremål som t ex frukter och gem för att kunna programmera och styra en dator när man vidrör material. Här får barnen ett spännande och lekfullt möte med fysik, teknik och programmering i Scratch.

Bra för dig som pedagog att veta

 

 

Programmering för de minsta

F2 (lämpligt för förskolans äldre åldrar och upp till årskurs 3)

Här kommer barnen få träna sekventiellt tänkande genom en blandning av lek och programmering med varandra. De kommer att programmera varandra analogt men även använda Beebots och BlueBots till olika programmeringsuppdrag.

Bra för dig som pedagog att veta

 

 

 

 

Digital slöjd med olika material

F3 (lämpligt för förskolans äldre åldrar upp till årskurs 5)

Bygga självgående minirobotar eller skapa Daidalos livspuckar (eleverna har med sig varsin tom snusdosa) och få prova på att löda fast dioder. Vi går igenom hur man kopplar ihop lampor o batterier o förklarar hur elektricitet fungerar.

Bra för dig som pedagog att veta

 

 

Interaktiva lärmiljöer med MakeyMakey del 1 med programmering i Scratch 

F4  (lämpligt för förskolans äldre åldrar upp till årskurs 5)

Ett digitalt verktyg där man kan koppla samman olika typer av vardagsföremål som t ex frukter och gem för att kunna programmera och styra en dator när man vidrör material. Här får barnen ett spännande och lekfullt möte med fysik, teknik och programmering i Scratch.

Bra för dig som pedagog att veta

 

 

Tramsbotar med robotspaning

F5  (lämpligt för förskolans äldre åldrar)

Barnen utför Robotspaningar innan de kommer till oss och vi samtalar om deras spaning med syfte till att synliggöra vår datoriserade värld. Barnen får därefter bygga Tramsbotar med vår hjälp.

Bra för dig som pedagog att veta

 

 

 

 

Lego Wedo Steg 1

L1 (lämpligt  för årskurs 1- 5)

Vi går igenom lite grunder i blockprogrammering. Vi  kommer att bygga en programmerbar modell i Lego WeDo som sedan ska  programmeras till att sända bestämda koder av blinkande signaler.

Tidsåtgång: ca 60 – 90 min 

Bra för dig som pedagog att veta:

Förberedelser i skolan?  Inga förberedelser behövs, men det är bra att ha  diskuterat olika tiders signalsystem såsom röksignaler, ljussignaler (fyrar) och dagens elektroniska signaler. 

Följande av skolverkets definierade fyra aspekter av digital kompetens ingår

  • Att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen.
  • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Nästa steg: Lego Wedo Steg 2 – L2

 

 

Lego Wedo Steg 2

L2 (lämpligt för årskurs 1- 5)

Vi går igenom lite grunder i blockprogrammering. Vi  kommer att bygga en programmerbar modell av en spionrobot i Lego Wedo som eleverna kommer att programmera så att de kan upptäcka rörelse. 

Tidsåtgång: ca 90 – 120 min 

Bra för dig som pedagog att veta:

Förberedelser i skolan? Inga förberedelser behövs, men det är bra att ha  diskuterat olika typer av system som man använder i samhället för att upptäcka rörelser.

Följande av skolverkets definierade fyra aspekter av digital kompetens ingår

  • Att kunna förstå digitaliseringen påverkar samhället och individen.
  • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Nästa steg: Lego Wedo Steg 3 – L3

 

 

 

Lego Wedo Steg 3

L3 (lämpligt för årskurs 1- 5)

Vi går igenom lite grunder i blockprogrammering. Vi  kommer att bygga en programmerbar modell i Lego WeDo som sedan ska  programmeras.

Bra för dig som pedagog att veta

Förberedelser i skolan? Inga förberedelser behövs, men det är bra att ha  diskutera

Följande av skolverkets definierade fyra aspekter av digital kompetens ingår

  • Att kunna förstå digitaliseringen påverkar samhället och individen.
  • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

 

 

Grunderna i blockprogrammering med Scratch

M1 (lämpligt för årskurs 4 -7)

Lär dig grunderna i blockprogrammering med Scratch som redskap. Vi går igenom grunderna i hur man programmera med block och hur editorn Scratch fungerar. Eleverna får lära sig hur man lägger till och ändrar olika karaktärer, bakgrunder, hittar i menyerna samt får göra en enklare programmering.

Bra för dig som pedagog att veta

 

 

Grunderna i blockprogrammering med micro:bit

M2 (lämpligt för årskurs 4 -7)

Lär dig grunderna i blockprogrammering med micro:bit som redskap. Vi går igenom hur editorn fungerar, hur man hittar i de olika menyerna samt hur man kan skapa olika funktioner i olika menyer.  Eleverna får göra små korta projekt.

Bra för dig som pedagog att veta

 

 

3D-skapande

H1 (lämpligt för årskurs 6-9)

Hur fungerar en 3D-printer och vad kan man göra med den? Vi lär oss om hur man går från idé till prototyp med ett CAD-program (TinkerCAD) och skriver ut fysiska objekt i en 3D-skrivare. (4-GY,

Bra för dig som pedagog att veta

 

 

Experimentera med micro:bit

H2 (lämpligt för årskurs 6-9)

Skapa mer avancerade experiment och IoT-tillämpningar med micro:bit. Vi lär oss hur man ansluter externa sensorer, dioder, moterer mm till micro:bit för att skapa olika funktionella system eller utför fysisk/teknik-experiment. (7-GY

Bra för dig som pedagog att veta