Samarbeten

Stockholms Universitet

Väsby Makerspace samarbetar med Stockholms Universitet i programmet för lärare i fritidshem. Dels föreläser vi om makerkultur, digitalisering i skolan och förskolan kopplat till didaktik och vår omvärld, och vi avslutar med en workshop för alla studenter på programmet.

Studenter får praktiskt pröva på ett flertal digitala verktyg som kan användas i skolans och fritidshemmens verksamhet för att stödja barns kommunikation och språkutveckling. Vi varvar praktik med didaktiska exempel.

 

 

Tom Titt Experiment

Vi samarbetar även med ett gemensamt program inom programmering och digitalisering med Tom Titt Experiment i Södertälje. Där får eleverna göra förarbetet med oss eller i skolan samt efterarbetet hos oss.

 

KomTek

Vi samtalar och delar erfarenheter med Storstockholms delar av organisationen KomTek .

Det innebär stor kompetensutveckling för samtliga parter och som i de flesta fall direkt kan tillgodogöras av pedagogerna i Upplands Väsby kommun.