Om

Bakgrund

Makerspace är ett kreativt centrum för IT-slöjd och kan ses som en förlängning av kommunens förskolor och skolor. Här kan man diskutera, fortbilda sig, programmera och testa t ex 3D-skrivare, lödstationer, olika typer av datorer, robotar och ljud- och ljusmojänger!

Initiativet kom ursprungligen från Ett lärande Väsby och verksamheten startades 2016 för att möta befintliga mål i läroplanen men framför allt för att möta upp de förändringarna i styrdokumenten och Skolverkets digitaliseringsstrategi. Detta är ett projekt som pågår fram till augusti 2020.

De olika huvudmännen – genom sina förskolor och skolor-  i Väsby erbjuds som tidigare möjligheten att nyttja Väsby Makerspace och få tillgång till material, kompetens och metoder för att jobba med konstruktion, programmering och digital kompetens.

Väsby makerspace erbjuder workshops och föreläsningar för grundläggande programmeringslektioner eller skapandeprocesser med IT som verktyg och material för elever och lärare. Maxgräns för antal deltagare är 16 personer (lärare och/eller elever), och man bokar block om halvdagar, där man kan nyttja allt från en timme till en halvdags workshop.

 

Vilka är vi som jobbar där?

Henrik Angetun är makerpedagog

Är du nyfiken eller har några frågor kan du ringa Henrik på 073-910 48 22 eller maila oss.

 

SamarbetenStockholms-universitet

Stockholms Universitet

Väsby Makerspace samarbetar med Stockholms Universitet och förskollärarprogrammet. Dels föreläser vi om makerkultur och digital förskoledidaktik, och vi avslutar med en workshop för alla studenter på programmet.

Syftet med workshopen är att visa på teknologier som kan användas i förskolans verksamhet för att stödja barns kommunikation och språkutveckling. Vidare kommer studenterna även få en första inblick i hur de kan i sina kommande yrkesprofessioner anordna och samarbeta med verksamheter utanför den egna förskolan.

Här kan du läsa pressreleasen och här finns även mer information om våra olika insatser.

Kontaktperson:

Anna Åkerfeldt, Universitetslektor
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
anna.akerfeldt(at)buv.su.se
Designs for Learning

VänMakerspaces / SysterSpaces / Utbytesprogram / Samarbeten

I syfte att fortsätta utvecklas, dela vidare och lära av andra har vi satt upp ett utbytesprogram för ett lokalt nätverk av intressenter. Där delar parterna ambition om att tillsammans främja det interdisciplinära arbetet kring skapande med IT som material i skolan samt att parterna går in med tid som insats vilket kan nyttjas av mottagarparten.

– Ella Makerspace i Täby

Sinneslabbet i Överby förskola, Vaxholm.

Om Makerskola

Kommunen medverkar i projektet Makerskola. Projektet stöds av Vinnova och löper under 2015-2018. Det övergripande syftet är att bidra med utveckling av ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material. Se mer information om projektet här och besök gärna kunskapsbanken i projektet för artiklar och idéer kopplat till makerkultur och skapande.

Vad är en maker och vad är makerkultur?

Film i projektet Makerskola som förklarar begreppen Maker, Makerspace och Maker Faire, samt sätter detta i kontexten av skola och lärande.

 

Väsby makerspace tankar och manifest

Del 1: Om makerspace är svaret, vad är då frågan?

Del 2: Väsby Makerspace Makermanifest (beta)