Om

Bakgrund

Makerspace är ett kreativt centrum för IT-slöjd och kan ses som en förlängning av kommunens förskolor och skolor. Här kan man diskutera, fortbilda sig, programmera och testa t ex 3D-skrivare, lödstationer, olika typer av datorer, robotar och ljud- och ljusmojänger!

Initiativet kom ursprungligen från Ett lärande Väsby och verksamheten startades 2016 för att möta befintliga mål i läroplanen men framför allt för att möta upp den kommande nationella IT-strategin från Skolverket. Detta är ett projekt som pågår fram till augusti 2020.

De olika huvudmännen – genom sina förskolor och skolor-  i Väsby erbjuds som tidigare möjligheten att nyttja Väsby Makerspace och få tillgång till material, kompetens och metoder för att jobba med konstruktion, programmering och digital kompetens.

Väsby makerspace erbjuder workshops och föreläsningar för grundläggande programmeringslektioner eller skapandeprocesser med IT som verktyg och material för elever och lärare. Maxgräns för antal deltagare är 16 personer (lärare och/eller elever), och man bokar block om halvdagar, där man kan nyttja allt från en timme till en halvdags workshop.

per och magnus i makerspace_webb

Per Falk och Magnus Kortell

Vilka är vi som jobbar där?

Magnus Kortell som makerpedagog

Amanda Edin som makerpedagog

Per Falk är IT-strateg och processledare på Utbildningskontoret

Är du nyfiken eller har några frågor kan du ringa Per Falk på 0739-104 623 eller maila oss.

 

Om Makerskola

Kommunen medverkar i projektet Makerskola. Projektet stöds av Vinnova och löper under 2015-2018. Det övergripande syftet är att bidra med utveckling av ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material. Se mer information om projektet här och besök gärna kunskapsbanken i projektet för artiklar och idéer kopplat till makerkultur och skapande.

Vad är en maker och vad är makerkultur?

Film i projektet Makerskola som förklarar begreppen Maker, Makerspace och Maker Faire, samt sätter detta i kontexten av skola och lärande.