Bakgrund

Väsby Makerspace är arenan för skolans alla digitaliseringsfrågor – från strategier till konkreta tips! Vi är ett kreativt centrum för IT-slöjd och kan ses som en förlängning av kommunens förskolor och skolor.

Här kan man diskutera, fortbilda sig, programmera och testa t ex 3D-skrivare, symaskiner, lödstationer, skruvdragare, borrmaskiner, olika typer av datorer, robotar, styrning med hjälp av elektronik för exempelvis ljud och ljus.

 

Ett lärande Väsby

Initiativet kom ursprungligen från Ett lärande Väsby och verksamheten startades 2016 för att möta befintliga mål i läroplanen men framför allt för att möta upp de förändringarna i styrdokumenten och Skolverkets digitaliseringsstrategi. Detta är ett projekt som pågått fram till augusti 2020.

De olika huvudmännen – genom sina förskolor och skolor-  i Väsby erbjuds som tidigare möjligheten att nyttja Väsby Makerspace och få tillgång till material, kompetens och metoder för att jobba med konstruktion, programmering och digital kompetens.

Väsby Makerspace erbjuder workshops och föreläsningar för inom digitalisering samt grundläggande programmeringslektioner eller skapandeprocesser med IT som verktyg och material för elever och lärare.

Dessutom är vi handledare för Skolverkets modul Leda Digitalisering och jobbar som processledare i flera ledningsgrupper.

 

Vinnovaprojektet Makerskola 2015 – 2018

Kommunen medverkade i projektet Makerskola. Projektet genomfördes under stöd  av Vinnova och pågick under perioden 2015-2018. Det övergripande syftet var att bidra med utveckling av ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material.

Se mer information om projektet här och besök gärna kunskapsbanken i projektet för artiklar och idéer kopplat till makerkultur och skapande.