Tag Archives | Forskning

UJDL

Forskningsartikel om makerspace och vårt sätt att arbeta

Susanne Kjällander och Anna Åkerfeldt på Stockholm Universitet, Linda Mannila på Linköping Universitet samt Peter Parnes på Luleå tekniska universitet har skrivit en forskningsartikel som heter Makerspaces Across Settings: Didactic Design for Programming in Formal and Informal Teacher Education in the Nordic Countries (tandfonline). I artikeln argumenterar de för att makerspaces och liknande arenor kan användas […]

Continue Reading