Tag Archives | Förskolan

IMG_07091

Kombot-programmering i förskolan

Nedan är ett inlägg från makerpedagogen Amanda Edin som studerar på förskollärarutbildningen. Nedan beskriver hon hur de jobbat med programmering i förskolan och hur hon och barnen tagit intryck av URs program Programmera Mera. Det började med bluebots… I barngruppen jag arbetat i har jag sett ett stort intresse för programmering. Tidigare har vi arbetat […]

Continue Reading 0