Tag Archives | Makerkultur

Per Falk föreläser för förskollärarstudenter

Makerkultur på förskollärarprogrammet

I veckan föreläste Per Falk på Universitetet och förskollärarprogrammet termin 4. Inför ett hundratal åhörare pratade han om makerkultur, digitalisering, språk och paradigmskiften. Ett samarbete som Upplands Väsby kommun och Stockholms Universitet har. Dessutom var makerpedagogen Amanda Edin på plats med en box av material och verktyg som vi arbetar med just nu. Samarbetet mellan kommunen […]

Continue Reading 0