Tag Archives | Programmering

Programmering_progression

Progression för programmering

Årstaskolan bjöd in till en workshop den 20 april 2018 för att tillsammans med intresserade lärare och skolutvecklare bygga en progression för programmering för grundskolan från åk0 till åk9. Per Falk kommer att presentera materialet på huvudmannamötet den 22 maj 2018 för alla huvudmän och verksamheter i kommunen.  Detta material kommer att ligga till grund för vårt eget arbete […]

Continue Reading 0
IMG_07091

Kombot-programmering i förskolan

Nedan är ett inlägg från makerpedagogen Amanda Edin som studerar på förskollärarutbildningen. Nedan beskriver hon hur de jobbat med programmering i förskolan och hur hon och barnen tagit intryck av URs program Programmera Mera. Det började med bluebots… I barngruppen jag arbetat i har jag sett ett stort intresse för programmering. Tidigare har vi arbetat […]

Continue Reading 0