Tag Archives | Sandbergska Competens

20180306_165533

Reflektion från Sandbergska Competens

Nedan är ett inlägg från Sandbergska Competens efter genomförd processledning VT18 i digital didaktisk design. Vi arbetade med Helen Timperleys kunskapsbildande cykler för att få fatt i vad eleverna behöver kunna, för att sedan definiera vad lärarna behöver erövra och skolledaren möjliggöra. Processen avslutades med modellen How-Now-Wow för att vaska fram nya projekt och prioritera dem […]

Continue Reading