Tag Archives | Stockholms Universitet

_U6A9545

Att utveckla universitetslärarnas digitala kompetens

Detta är det andra inlägget där Anna Åkerfeldt, Universitetslektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, skriver om samarbetet mellan förskollärarutbildningen och Väsby Makerspace, samt hennes tankar kring didaktisk design i digitala lärmiljöer. Nya ingångar i arbetet med förskollärarstudenternas digitala kompetens Att utveckla universitetslärarnas digitala kompetens  Här finns fler inlägg som mer i detalj beskriver vad vi på […]

Continue Reading
UJDL

Forskningsartikel om makerspace och vårt sätt att arbeta

Susanne Kjällander och Anna Åkerfeldt på Stockholm Universitet, Linda Mannila på Linköping Universitet samt Peter Parnes på Luleå tekniska universitet har skrivit en forskningsartikel som heter Makerspaces Across Settings: Didactic Design for Programming in Formal and Informal Teacher Education in the Nordic Countries (tandfonline). I artikeln argumenterar de för att makerspaces och liknande arenor kan användas […]

Continue Reading
Anna Åkerfeldt

Nya ingångar i arbetet med förskollärarstudenternas digitala kompetens

Detta är det första i en serie av inlägg där Anna Åkerfeldt, Universitetslektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, skriver om samarbetet mellan förskollärarutbildningen och Väsby Makerspace, samt hennes tankar kring didaktisk design i digitala lärmiljöer. Här finns fler inlägg som mer i detalj beskriver vad vi på makerspace bidragit med. Tankar från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Att […]

Continue Reading
20171115_140551

Workshop med förskollärarstudenter

Vårt samarbete med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet fortsätter! Det är i kursen Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation, som ges i termin 4 på förskollärarprogrammet, som vi fått tillfälle att bidra med ett perspektiv på skapande med IT och språkutveckling. Samarbetet inleddes i oktober med att Per Falk besökte universitetet och […]

Continue Reading
Per Falk föreläser för förskollärarstudenter

Makerkultur på förskollärarprogrammet

I veckan föreläste Per Falk på Universitetet och förskollärarprogrammet termin 4. Inför ett hundratal åhörare pratade han om makerkultur, digitalisering, språk och paradigmskiften. Ett samarbete som Upplands Väsby kommun och Stockholms Universitet har. Dessutom var makerpedagogen Amanda Edin på plats med en box av material och verktyg som vi arbetar med just nu. Samarbetet mellan kommunen […]

Continue Reading